PRIPREMA ZA POLAGANJE MEĐUNARODNIH SERTIFIKATA

Pripreme za polaganje međunarodnih ispita i sticanje međunarodno priznatih sertifikata organizujemo za sve jezike iz naše ponude.

 

Priprema za polaganje FCE, CAE i CPE ispita

cae

FCE( First Certificate in English) je viši srednji nivo Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope ima oznaku B2. Od polaznika koji savlada ovaj nivo se očekuje da može da radi ili studira u zemljama engleskog govornog područja. Više informacija o tome kako izgleda ovaj ispit i gde se polaže,možete dobiti u našem centru.

CAE ( Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Cambridge ispita i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Polaznik na ovom nivou se jako dobro snalazi u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. Više informacija o tome kako izgleda ovaj ispit i gde se polaže,možete dobiti u našem centru.

CPE( Certificate in Proficiency in English) je najviši nivo Cambridge ispita i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope ima oznaku C2. Polaznik na ovom nivou se približava standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku izvornog govornika. Više informacija o tome kako izgleda ovaj ispit i gde se polaže,možete dobiti u našem centru.

 

Priprema za polaganje DELE ispita

DELE

DELE ( Diploma de Español como Lengua Extranjera) je zvanična potvrda o nivou znanja španskog jezika koju izdaje Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Španije. Više informacija o samom ispitu možete dobiti putem linka http://belgrado.cervantes.es/rs/diplome_srpski/nivoi_diplome.htm ili u prostorijama našeg centra.

 

Priprema za polaganje DELF i DALF ispita

Delf-Dalf

DELF (Diplôme d’études en langue française) i DALF (Diplôme approfondi en langue française) su zvanične diplome Ministarstva prosvete Francuske. One omogućavaju onima koji uče francuski da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika. Više informacija o samom ispitu kao i ispitnim rokovima možete dobiti putem linka http://www.institutfrancais.rs/srp/04c_1.html ili u prostorijama našeg centra.

 

Priprema za polaganje GOETHE ispita

goethe

Goethe Zertifikat Deutsch je međunarodno priznata diploma kojom se potvrđuje nivo znanja i vladanja nemačkim jezikom. Ukoliko želite da radite ili studirate u Nemačkoj ovaj sertifikat će Vam biti neophodan. On je takođe i preduslov za upis na većinu nemačkih univerziteta na svim nivoima studija. Više informacija o samom ispitu možete dobiti putem linka http://www.goethe.de/ins/cs/sr/bel/lrn/prf.html ili u prostorijama naše škole.