PAMETNA INTERAKTIVNA TABLA

Centar za strane jezike Kontext Plus raspolaže najsavremenijom opremom za rad. Posebno se ponosimo pametnom interaktivnom tablom koja se pokazala kao jako uspešna tokom procesa usvajanja jezika.

kontext1
Zašto je ona tako posebna?
Pametna ili interaktivna tabla pretvara tradicionalnu predavačko-reproduktivnu nastavu u interaktivnu nastavu koja odgovara obrazovnim potrebama savremenog učenika i dovodi do postizanja željenih ishoda učenja koji su u skladu sa zahtevima savremenog društva. Ovaj vid nastave obezbeđuje bolju motivisanost učenika i lakše održavanje njihove pažnje, zahvaljujući tome što učenici u ovom vidu nastave mogu da budu aktivniji, umesto da budu skoncentrisani na beleženje. Korišćenje različitih izvora znanja u mnogome obogaćuje sadržaj nastave i doprinosi razvoj funkcionalnih sposobnosti učenika.