ITALIJANSKI JEZIK

itaItalijanski jezik spade u grupu romanskih jezika. To je drugi službeni jezik u Vatikanu. Govori ga oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Posebno je popularan među mladima. Melodičan je, jezik pesništva, umetnosti I ljubavi.

U našem centru nudimo kurseve italijanskog jeziika od početnog A1 do najvišeg C2 nivoa.