INTENZIVNI KURSEVI

Intenzivne ili jednomesečne kurseve organizujemo za francuski, nemački, španski, engleski i italijanski jezik. Ovaj tip kursa je pravi izbor za Vas ukoliko se selite u stranu zemlju, dobili ste stipendiju, udajete se ili ženite za stranca, putujete ili jednostavno želite da u što kraćem roku savladate osnove stranog jezika, koje će Vam biti dovoljne za snalaženje u svakodnevnim životnim situacijama.

 • Nastava se održava 4 puta nedeljno po 90 minuta
 • VIKEND KURS
  Ovaj tip kursa osmišljen je za polaznike koji nemaju vremena da u toku radne nedelje pohađaju
  određeni kurs. Nastava se održava subotom i nedeljom.  Intenzitet nastave i termini se određuju
  u dogovoru sa polaznicima.
 • KONVERZACIJSKI KURS
  Konverzacijski kurs osmišljen je za one polaznike koji već imaju određeni nivo znanja a žele da to
  znanje usavrše ili aktiviraju postojeće znanje. Kurs je koncipiran tako da polaznici sve vreme
  komuniciraju na stranom jeziku kroz dijaloge i diskusije i na taj način se oslobađaju blokade u
  komunikaciji na stranom jeziku. Nastva se odžava u malim grupama do 5 polaznika a postoji i
  mogućnost individualne nastave.

Prijavi se!