Uskoro

Centar za strane jezike KONTEXT PLUS osnovan je 2014.godine nakon dugogodišnjeg sticanja radnog

iskustva i stalnog usavršavanja. Osnovni cilj, kada je u pitanju učenje stranog jezika, je uspešna

komunikacija na stranom jeziku i to je moto našeg centra. Uspešnoj komunikaciji na našim časovima

doprinosi aktivno zalaganje svakog polaznika kao i korišćenje najsavremenije opreme za rad. U nastavi

koristimo pametnu interaktivnu tablu sa kojom je usvajanje jezika daleko brže i dinamičnije nego što je

to slučaj sa tradicionalnom zelenom tablom. Naš tim čine visoko obrazovani profesori jezika sa

Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu i oni se konstantno usavršavaju. U nastavi koristimo najnoviju

literaturu renomiranih svetskih izdavača ( Oxford, Cambridge, Edelsa, Edinumen, Hachette, Hueber…).